ทั้งหมดใน มงเบะสึ

ค้นหาจากหมวดหมู่


แบ่งตามพื้นที่

รายการหมวดหมู่ทั้งหมด, พื้นที่ทั้งหมด

ชื่อสถานที่ พื้นที่ เบอร์โทรศัพท์
โอโฮสึกุยะ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(23)2326
อิซากายะ คาบุโตะ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 090(6211)0216
ยากิโทริ มารุฟุกุ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(28)5818
คันซูชิ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)0049
คิสสะ ไมมุ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(24)6896
คัตสึยามะ สาขาหลัก เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(23)2307
บริษัท โกลบอลพอร์ทไดนิ่ง อินโชกุโดโคโร ยูสุระอุเมะ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(28)7230
ยู เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(24)8586
เอ็นชิโรกิยะ สาขามอนเบ็ทสึ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(23)1988
ยูเมะซากาบะ ซากุระสปิริต เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 7 0158(24)1933
คาราโอเกอิซากายะ รจจิ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)3209
ช็อปของคิตะโบคุโจ มิลตันเฮาส์ พื้นที่อื่นๆ 0158(25)2900
ไดรฟ์อิน โอเอซิส พื้นที่อื่นๆ 0158(24)5882
ซูชิโดโคโระมิรากุ พื้นที่อื่นๆ 0158(26)6111
โชกุจิโดโคโระบังยะ พื้นที่อื่นๆ 0158(24)3800
โซบะโดโคโระ สาขาคัตสึยามะมินามิ พื้นที่อื่นๆ 0158(23)7755
คาเฟ่แอนด์เรสเตอรอง โทอันคุรุ พื้นที่อื่นๆ 0158(24)6591
โซบะโดโคโระเอจิเซนยะ พื้นที่อื่นๆ 0158(24)5191
ราเมงยามะโอกะยะ สาขามอนเบ็ทสึ พื้นที่อื่นๆ 0158(28)5339
ราเมงนิชิยะ สาขาหลักการินโกะ พื้นที่อื่นๆ 0158(24)1331
ราเมงนิชิยะ สาขาเฮียวมน เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(23)2339
คิสสะ อลิส พื้นที่อื่นๆ 0158(23)9822
อิโคอิอิจิโกะ พื้นที่อื่นๆ 0158(23)0575
ไดนิ่ง คาเฟ่ ควาโทร เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(24)9106
ไคเซนโชกุโด ยตเตะเกะมารุโทมิ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(24)1188
คาเฟ่ โฮโนกะ พื้นที่อื่นๆ 0158(23)0750
ไดเนอร์ กิ๊บสัน เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 050(1251)3819
มารุกะอิจิซุยซังไคเซนโรบาตายากิ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 2 0158(24)1234
เรสเตอรอง มารินา เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(26)3600
โอโชกุจิโดโคโระ คิตาจิ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(24)2471
วะโชกุ ทงคัตสึ ฟุตาบะเท พื้นที่อื่นๆ 0158(24)4251
ร้านซูชิสายพานมังเต็ง พื้นที่อื่นๆ 0158(28)5885
อาจิโนะโตเกได สาขามอนเบ็ทสึ พื้นที่อื่นๆ 0158(27)4556
มอนเบ็ทสึเรียวชิโชกุโด พื้นที่อื่นๆ 0158(24)9432
คามินาริมง สาขามอนเบ็ทสึ พื้นที่อื่นๆ 0158(24)4783
มอสเบอร์เกอร์ สาขาโอโฮสึกุมอนเบ็ทสึ พื้นที่อื่นๆ 0158(27)5555
คาเฟ่ เอ็มส์ สาขาใหญ่ พื้นที่อื่นๆ 080(1882)3720
คิสสะ มารี่ซังโนะคิ พื้นที่อื่นๆ 0158(23)1511
ร้านมุราซากิ (Murasaki) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)2422
ร้านเนื้อย่าง โจโคเอ็น (Joko-en) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)3656
ร้านบังจัง (Banchan) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(23)5158
ร้านยากิโทริ อากินาอิ (Akinai) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(24)1880
ร้านเครื่องในย่าง คะ (Ka) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(24)3623
ร้านคุชิโดโคโระ มารุ (kushidokoro Mauru) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(23)7064
ร้านมิอุระ (Miura) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 1 0158(23)2294
ร้านสึโบะฮาจิ สาขามงเบะสึ (Tsubohachi Monbetsu branch) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(24)5311
ร้านคาเฟ่และร้านขายของแฮนด์เมด ไลฟ์ (Life) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(20)4062
ร้านเหล้าอิโระริ ( Irori) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 7 0158(24)2468
ร้านเทมาริ (Temari) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)0707
ร้านเหล้า ฮารุยาสุมิ (Haruyasumi) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)5225
ร้านนากาโนะ (Nakano) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)2235
ร้านสึมุกิ (Tsumugi) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)7455
ร้านเหล้า ทาคิ (Taki) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)6528
ร้านข้าวปั้น ทาโร่ (Onigiri Taro) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)4981
ร้านอิจิคะสึ บิสุโทโระ (Ichikatsubisutoro) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)6389
ร้านบงเดน (Bonden) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)5515
ร้านยากินิคุชะ (Yakinikusha) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)2048
ร้านสึสึอิ (Tsutsui) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)5350
ร้านคาคายะ (Kakaya) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)6585
ร้านราเม็ง คาเอเดะ (Ramen Kaede) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(28)5675
ร้านพ็อคเก็ต (Pocket) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 090(3119)8954
ร้านเหล้าจินเบ (Jinbee) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)7887
ร้านเหล้าอิจิโฮเท (Ichihotei) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)5875
ร้านเนื้อย่าง แจนxแจน (Jan x Jan) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)4777
คลับ ซัง (Club san) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)5090
ร้านเหล้า ฮิมะสึบุชิ (Himatsbushi) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)0245
ร้านเนื้อย่าง โฮะคุโตะ (Hokuto) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)2648
ร้าน โทชิ ร้านเหล้าพร้อมอาหารปิ้งย่าง (Toshi) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)3430
ร้านเก็นฮาจิ (Genhachi) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)4480
ร้านโอะโมะจะบาโกะ (Omocha Bako) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(28)7980
ร้านโกะจูบัง (Gojuban) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(24)3151
ร้านเนื้อย่าง นันชิรุ (ร้านเนื้อย่าง นันชิรุ) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(23)1529
ร้าน โนมิ คุอิ โชะ ฟุรุซาโตะ (Nomi Kuisho Furusato) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(28)5360
ร้านอาหารสำหรับครอบครัว วาเระ กะ อิเอะ (Family Dining Ware ga ie) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(26)2989
ร้าน โยคะ คาเฟ่ โอะลุโอะลุ (YOGA cafe olu-olu) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(23)3996
ร้านอันโด (Ando Restaurant) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(24)8585
ร้าน มาสะ ซูชิ (Masa Sushi) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)2695
ร้านคุไซฮาระโช (Kuraiharasho) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)5566
ร้านไคเซน ยูโชคุ ริน (Kaisen Yushoku Rin) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)9877
ร้านอาจิ โทโคโระ อะสึมะ (Ajitokoro Azuma) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(23)3049
ร้านซูชิโมโตะ (Shushimoto) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)3757
ร้านทาโคะโทมิ (Takotami) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)2213
ร้านโนมิ คุอิ โชะ ซาซายะ (Nomi kui sho sasaya) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 7 0158(24)4555