ทั้งหมดใน มงเบะสึ

ค้นหาจากหมวดหมู่


แบ่งตามพื้นที่

รายการร้านเหล้า (อาหารทะเล), พื้นที่ทั้งหมด

ชื่อสถานที่ พื้นที่ เบอร์โทรศัพท์
อิซากายะ คาบุโตะ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 090(6211)0216
บริษัท โกลบอลพอร์ทไดนิ่ง อินโชกุโดโคโร ยูสุระอุเมะ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(28)7230
เอ็นชิโรกิยะ สาขามมเบ็ทสึ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(23)1988
ยูเมะซากาบะ ซากุระสปิริต เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 7 0158(24)1933
คาราโอเกะ อิซากายะ รอตจิ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)3209
อิโคอิ อิจิโกะ พื้นที่อื่นๆ 0158(23)0575
ไคเซนโชกุโด ยตเตะเกะมารุโทมิ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(24)1188
ร้านมุราซากิ (Murasaki) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)2422
ร้านบังจัง (Banchan) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(23)5158
ร้านสึโบะฮาจิ สาขามงเบะสึ (Tsubohachi Monbetsu branch) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(24)5311
ร้านเหล้าอิโระริ ( Irori) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 7 0158(24)2468
ร้านเทมาริ (Temari) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)0707
ร้านเหล้า ฮารุยาสุมิ (Haruyasumi) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)5225
ร้านสึมุกิ (Tsumugi) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)7455
ร้านเหล้า ทาคิ (Taki) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)6528
ร้านบงเดน (Bonden) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)5515
ร้านสึสึอิ (Tsutsui) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)5350
ร้านคาคายะ (Kakaya) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)6585
ร้านราเม็ง คาเอเดะ (Ramen Kaede) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(28)5675
ร้านพ็อคเก็ต (Pocket) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 090(3119)8954
ร้านเหล้าจินเบ (Jinbee) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)7887
ร้านเหล้า ฮิมะสึบุชิ (Himatsbushi) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)0245
ร้าน โทชิ ร้านเหล้าพร้อมอาหารปิ้งย่าง (Toshi) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)3430
ร้านโอะโมะจะบาโกะ (Omocha Bako) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(28)7980
ร้าน โนมิ คุอิ โชะ ฟุรุซาโตะ (Nomi Kuisho Furusato) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(28)5360
ร้านอาหารสำหรับครอบครัว วาเระ กะ อิเอะ (Family Dining Ware ga ie) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(26)2989
ร้านคุไซฮาระโช (Kuraiharasho) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)5566
ร้านไคเซน ยูโชคุ ริน (Kaisen Yushoku Rin) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)9877
ร้านอาจิ โทโคโระ อะสึมะ (Ajitokoro Azuma) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(23)3049
ร้านทาโคะโทมิ (Takotami) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)2213
ร้านโนมิ คุอิ โชะ ซาซายะ (Nomi kui sho sasaya) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 7 0158(24)4555