ทั้งหมดใน มงเบะสึ

ค้นหาจากหมวดหมู่


แบ่งตามพื้นที่

รายการอาหารญี่ปุ่น, พื้นที่ทั้งหมด

ชื่อสถานที่ พื้นที่ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท โกลบอลพอร์ทไดนิ่ง อินโชกุโดโคโร ยูสุระอุเมะ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 4 0158(28)7230
โซบะโดโคโระ สาขาคัตสึยามะ มินามิ พื้นที่อื่นๆ 0158(23)7755
ไคเซนโชกุโด ยตเตะเกะมารุโทมิ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(24)1188
มารุกะอิจิซุยซังไคเซนโรบาตายากิ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 2 0158(24)1234
เรสเตอรอง มารินา เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(26)3600
โอโชกุจิโดโคโระ คิตาจิ เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 5 0158(24)2471
วะโชกุ ทงคัตสึ ฟุตาบะเท พื้นที่อื่นๆ 0158(24)4251
คิสสะ มารี่ซังโนะคิ พื้นที่อื่นๆ 0158(23)1511
ร้านเหล้าอิโระริ ( Irori) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 7 0158(24)2468
ร้านนากาโนะ (Nakano) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)2235
ร้านเหล้าอิจิโฮเท (Ichihotei) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(24)5875
ร้าน มาสะ ซูชิ (Masa Sushi) เมืองฮงโจ・เมืองมินาโตะโจ・เมืองไซไวโจ บล็อก 6 0158(23)2695