ทั้งหมดใน มงเบะสึ


โรงแรม・ที่พัก
โฮเทล โอโฮสึกุพาเลส


อยู่ติดกับท่ารถบัส เป็นโรงแรมที่สามารถมองเห็นวิวกว้างๆอย่างธารน้ำแข็งหรือธรรมชาติของแต่ละฤดูกาลได้


แชร์ร้านนี้