ทั้งหมดใน มงเบะสึ


อาหารอื่นๆ
มอสเบอร์เกอร์ สาขาโอโฮสึกุ มมเบ็ทสึ


เราตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างความสุขให้กับผู้คนผ่านทางอาหาร โดยยึดแนวคิดเรื่องการสนับสนุนผู้คน (ทำงานโดยหวังสร้างความสุขให้กับลูกค้า) และการสนับสนุนสังคม (ทำงานโดยหวังสร้างความสุขให้กับสังคมในภูมิภาค) และส่งต่อความอร่อยที่เพิ่งปรุงเสร็จใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง


แชร์ร้านนี้