ทั้งหมดใน มงเบะสึ


ของที่ระลึก
บริษัทมิงคุโนะโองาวะ


ผลิต・จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำจากขนมิ้งค์ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ออริจินัลหลากหลายไม่เหมือนที่ใดซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นมอนเบ็ทสึ


แชร์ร้านนี้