ทั้งหมดใน มงเบะสึ


ของที่ระลึก
บริษัทมารุโยชิโนโทะซุยซัง


น้ำซุปต้มที่ได้มาจากขั้นตอนการทำหอยเชลล์อบแห้ง ทำให้เกิดรสชาติอูมามิของหอยเชลล์ และเมื่อนำน้ำซุปต้มนั้นไปผสมกันกับน้ำซุปต้มหอยเชลล์อบแห้ง จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์รสชาติหอยเชลล์เข้มข้นกลับผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีรสความอร่อยล้ำของหอยเชลล์  กลิ่นหอมของหอยเชลล์จากไอน้ำที่หุงข้าว ก่อให้เกิดความอยากอาหาร


แชร์ร้านนี้