ทั้งหมดใน มงเบะสึ


สถานที่ท่องเที่ยว
คามิโมเบทสึเอกิเท


คุณสามารถทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ได้อย่างดีผ่านแร่ทองคำที่ได้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งภูมิภาคตะวันออก บรรยากาศบ้านเมืองสมัยไทโชจนถึงโชวะ ตลอดจนของจัดแสดง มีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายและแนะนำ


แชร์ร้านนี้