ทั้งหมดใน มงเบะสึ


อาหารอื่นๆ
คัตสึยามะ สาขาหลัก


ร้านโซบะเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีไทโชที่ 10 ทำให้มีประวัติที่ยาวนานกว่า 90ปี ร้านตั้งอยู่ถัดจากท่ารถบัส นอกจากโซบะแล้ว คัตสึด้ง(ข้าวหน้าหมูทอดต่างๆ)ก็ยังได้รับความนิยมมาก จึงมีลูกค้าจากทั้งในเมืองและต่างเมืองจำนวนมาก


แชร์ร้านนี้