ทั้งหมดใน มงเบะสึ


สถานที่ท่องเที่ยว
หอสังเกตการณ์ธารน้ำแข็ง โอโฮสึกุทาวเวอร์


“โอโฮสึกุทาวเวอร์” หอสังเกตการณ์ธารน้ำแข็งสูงเหนือระดับน้ำทะเล38.5m และลึกลงไปในทะเล7.5m ในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นเทือกเขาชิเรโทโกะจากชั้นบนสุดได้ด้วย ในห้องจัดแสดงที่ฮอลล์ชั้นสองมีโรงภาพยนต์สามมิติ360°ที่แรกในฮอกไกโด “4D-KING” ส่วนในชั้นใต้ทะเล  คุณสามารถชมอิลูมิเนชั่นที่ห่อหุ้มด้วยเสียงและแสง ทั้งยังสามารถดูสัตว์น้ำใกล้ชายฝั่งได้อีกด้วย


แชร์ร้านนี้